Fenomen Polska

Ekskluzywny magazyn popularyzacji  wybitnych osiągnięć Polaków  w kraju  i na świecie w wersji polsko-angielskiej. Opisuje to, co stanowi powód do dumy i fascynuje inne narody

Fenomen POLSKA -  to prestiżowy magazyn wydawany od czerwca 2011 roku popularyzujący osiagnięcia i wkład Polaków w  rozwój cywilizacji i kultury oraz promujacy piękno i potencjał gospodarczy, naukowy i twórczy Polski. Od 2014 roku wydawany jest  w wersji  polsko-angielskiej.

Fenomen POLSKA opisuje wszystko, co stanowi powód do dumy i fascynuje inne narody

- osiągnięcia naukowe i techniczne

- sukcesy polskich przedsiębiorstw

- wyniki polskiej gospodarki

- wybitne dzieła kultury i sztuki

- fascynujące miejsca i regiony

- pasjonującą historię

Magazyn, który jest najlepszą odpowiedzią na powiedzenie "cudze chwalicie, swego nie znacie".

 

Częstotliwość: 3 razy w  roku

Nakład 8 - 10 000 egz.

Format: 222 x 288 mm

Papier: okładka 200 g z lakierem UV, środek 130 g

Ilość stron: ok. 100

Cena: 40,00 PLN, 9 $, 10 EU

Wydania 2017:


styczeń sierpień grudzień /p>

Dystrybucja


zróżnicowane formy dystrybucji zapewniają bezpośrednie dotarcie do odbiorców

• wysyłka bezpośrednia bezpłatna lub płatna (prenumerata indywidualna lub instytucjonalna) do managerów i członków
zarządu firm polskich i zagranicznych, polityków, a także do ośrodków naukowych, centrów badawczo-rozwojowych, uczelni akademickich (i zawodowych), urzędów miast, województw, urzędów marszałkowskich, placówek dyplomatycznych Wydziałów Promocji Handlu i Informacji WPHI, oddziałów Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)
• promocja na najważniejszych konferencjach i targach w Polsce i zagranicą, w tym podczas misji gospodarczych organizowanych przez MSZ, MR, PAIH, KIG, PARP
• sprzedaż w salonach Empik na terenie całego kraju
• dystrybucja bezpłatna w najwyższej klasy hotelach i ośrod kach wypoczynkowych (uzdrowiska, SPA & Wellness)

Atrakcyjny dla Czytelników

Wśród Czytelników „Fenomen POLSKA" są przedsiębiorcy, ludzie nauki i kultury, liderzy kręgów opiniotwórczych, animatorzy życia publicznego i samorządowego, politycy i dyplomaci.
Magazyn kierowany jest do osób przedsiębiorczych o ugruntowanej już pozycji zawodowej, jak i młodych startupowców.
Pismo powstało z myślą o polskich Czytelnikach zamieszkałych w kraju oraz poza jego granicami (Polonia, Kresy) w celu informowania, inspirowania i wzmacniania poczucia dumy z Polski i Polaków.
Ponadto pismo adresowane jest do cudzoziemców zamieszkałych lub/i związanych pracą, biznesem w Polsce. Magazyn trafia też do obcokrajowców: potencjalnych turystów, inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału w Polsce, czy zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Poprzez dotarcie do tych właśnie adresatów chcemy budować pozytywny wizerunek naszego kraju, promować Polskę i umacniać jej pozycję na arenie międzynarodowej.


Atrakcyjny
dla Reklamodawców

Wartościowe, a niekiedy unikalne treści i ilustracje, atrakcyjna szata graficzna i konkretna grupa docelowa sprawiają,
że czasopismo jest cenione także przez Reklamodawców.
„Fenomen POLSKA" to doskonała platforma zarówno dla firm polskich, które mogą zaprezentować swoją ofertę i osiągnięcia, jak i zagranicznych, planujących wejść na polski rynek.
Szczególny nacisk redakcja kładzie na konkurencyjność polskich produktów oraz promocję wśród zagranicznych inwestorów i turystów.
Magazyn jest atrakcyjny zarówno dla małych firm rodzinnych, które mogą przedstawić swoją tradycję i wartości, jak
i dla największych Reklamodawców, którym zależy na dotarciu z przekazem marketingowym do konkretnej, wartościowej grupy docelowej.